Klikając "Zapisz się do listy!" wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych (adres e-mail) przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS z siedzibą w Szczecinie 70-482, al. Wojska Polskiego 90 w celu przesyłania newslettera zawierającego informacje o działaniach na rzecz seniorów realizowanych przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS oraz przez inne podmioty.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
a) w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy Newsletter Centrum Seniora w Szczecinie, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: centrum@seniorszczecin.pl.
b) mam prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

W przypadku w którym nie zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych prosimy o nie zaznaczenie zgody i wyjście z niniejszej strony. Więcej o sposobie przetwarzania przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w ramach prowadzenia Centrum Seniora w Szczecinie danych osobowych piszemy w polityce prywatności, którą można znaleźć na stronie www.seniorszczecin.pl.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp